Yerel Yönetimler Sempozyumu -2018 Konuşmacıları

Osman ÖZGÜVEN

Türkiye’de sosyal belediyecilik yaklaşımını, 1980’lerden itibaren uygulamaya çalışan, yerel halkın yaşam maliyetlerini ucuzlatarak, ortak ihtiyaçları kamu hizmeti olarak değerlendiren eski Dikili Belediye Başkanı. Özgüven, Dikili’de hane başına 13 tona kadar su kullanımını ücretsiz hale getirmek, ekmek fiyatlarını düşürmek ve öğrencilerin toplu taşıma araçlarını bedava kullanmalarının önünü açmak gibi çok değerli uygulamalarla anılmaktadır. Suyun bir ihtiyaçtan öte “hak” olduğunu savunan Başkan, suyu halka bedava kullandırması nedeniyle hakkında soruşturma açılmış, sonrasında da itibarsızlaştırmak istenmiş ve 2012’de görevden el çektirilmiştir.  Özgüven 1984-1994 arası dönemde iki dönem ve 2004 ve 2009 seçimlerinde de iki dönem Dikili Belediye başkanı olarak seçilmiştir.

 

Nihal İNCİOĞLU

Lisansını ODTÜ Sosyoloji, Doktorasını Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde tamamlayan İncioğlu, 1978-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1999’den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan İncioğlu’nun Türk Siyasal Hayatı, Siyasal Rejimler, Siyasal Partiler, Seçimler ve Seçim Sistemleri, Yerel Politika, Yerel Yönetimler ve Yeni Türk Cumhuriyetleri ile ilgili araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. İncioğlu, Türkiye Siyaseti, Karşılaştırmalı Siyaset alanlarında dersler vermektedir.

 

 

Çiğdem AKSU ÇAM

Lisansını Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisansını Université de Paris X-Nanterre‘de Karşılaştırmalı Siyaset ve Siyaset Sosyolojisi alanında tamamlayan Aksu Çam, Marmara Üniversitesi’nde Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında doktora derecesini almıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Çiğdem Aksu Çam’ın kentsel siyaset, kentsel rejim ve karar alma süreçleri, konut ve konut siyasaları, yerel yönetimler ve yerelleşme alanlarında araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

 

  Besime ŞEN

Lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi’nde Şehircilik Doktorasını tamamlayan Besime Şen, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversetisi, Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. İngiltere’de Kent Üniversitesi ile Almanya’da Berlin Humboldt Üniversitesinde konuk öğretim üyesi bulunmuş ve Etnik Ekonomi alanında araştırmalar yapmıştır. Kentsel ekonomi-politika, gecekondu ve konut üretimi, kentsel hareketler, kentsel ayrışma ve soylulaştırma alanlarında yayınları bulunan Şen, İstanbul’da Sosyo-Mekansal Değişim ve Kentsel Dönüşüm; Kağıthane’nin Toplumsal Tarihi, Buldan Sözlü Tarih Araştırması gibi çeşitli araştırma projelerinde yer almıştır.

 

Cuma ÇİÇEK

Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, yüksek lisansını da aynı üniversitenin  Şehir ve Bölge Planlama Programı’nı tamamlayan Cuma Çiçek, tezinde Diyarbakır’da yönetişim sürecini eleştirel bir perspektifle ele aldı. 2009-2014 yılları arasında Paris Politik Etütler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Politikaları/Eylemleri alanında doktorasını tamamladı. Birikim, Praksis, İktisat Dergisi, Turkish Studies, Dialectical Anthropology dergilerinde Kürt meselesi, Kürt İslâmcılığı, yerel yönetimler, bölgesel eşitsizlik, sınıf ve kimlik ilişkileri, çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası konularında makaleleri yayınladı. Şu an Paris Politik Etütler Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CERI) bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

 

Ayşe GÜNER

1982 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1992) tamamladı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanını aldı. Halen M.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde görev yapan Güner, aynı üniversitede 2001-2012 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı Başkanı olarak, 2004-2012 yıllarında ise Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında maliye teorisi, vergilerin ekonomik etkileri, yerel yönetimler maliyesi, kamu kesiminde yolsuzluk ve ekonomik etkileri yer almaktadır.

 

Funda TUNÇEL

1997de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1998’de Anadolu üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Mali Hukuk dalında doktorasını tamamladı. 2001 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk anabilim dalında görev yapmaktadır. Dr. Funda Tunçel, örgütlerde mali denetim, yerel vergilendirme, vergi hukuku, vergi planlaması, vergi denetimi, vergi icra hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır.

 

 Besim Bülent BALİ  

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Katholieke Universiteit Leuven’de tamamladı. Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Besim Bülent Bali, kamu finansmanı, maliye politikaları, mali yerelleşme, yerel yönetimlerde borçlanma, kentsel rantın vergilendirilmesi, kamu kesimi finansman açıkları gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

 

 

Yakup Kadri KARABACAK

Bursa Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında İnsan Hakları Derneği Bursa Şubesinde sivil toplum çalışmalarına dahil oldu. 2008’de Türkiye küçük Millet Meclisleri (TkMM) çalışmasında proje asistanı olarak çalışmaya başladı. Halen TkMM Proje Sorumlusu olarak aynı çalışmada yer alıyor. Kamu Harcamaları İzleme Platformu (KAHİP) Adalat Harcamaları İzleme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme gruplarında görev aldı. Doğrudan Demokrasi Derneği (3D) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

 

Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, yüksek lisansını İTÜ Mimarlık ve doktorasını İTÜ Şehir ve Bölge Planlama’da tamamlayan Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, kentsel dönüşüm, kentsel ayrışma, kentsel toplumsal hareketler alanında çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Murat GÜVENÇ

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Murat Güvenç, kent coğrafyası, siyasi coğrafya,  veri madenciliği, görselleştirme alanında çalışmalar yürütmektedir. Halen İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi müdürlüğü ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) başkan yardımcılığını yürütmektedir.

 

 

Serdar NİZAMOĞLU

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planlama Şube Müdürlüğünde 18 yıl olmak üzere toplam 20 yıl yerel yönetimlerde görev yapmıştır. Bu süre zarfında, Ankara Metropoliten Alan Planlama Çalışmalarında yer almış, planlama alt komisyonlarında görev üstlenmiş, planın üst yönetimle paylaşım sürecinde yer almış, Ankara kent bütünü analiz çalışmalarını yönetmiştir. Daha sonra, serbest danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Bir taraftan şehir plancısı olarak planlama, kentsel tasarım, alan yönetim planları ve tarihi kültürel mirasın korunması konularında faaliyet gösterirken, diğer taraftan belediyelere danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Serbest danışman olarak AB ve diğer uluslararası projelerde uzman olarak da çalışmakta olan Nizamoğlu dezavantajlı gruplar, göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonu, engelliler, kırsal kalkınma, iklim değişikliği eylem planları, ekolojik kentleşme, stratejik planlama ve kurumsal kapasite geliştirme konularında çalışmalar sürdürmektedir.

 

Tayfun KAHRAMAN

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamladı tamamlayan Tayfun Kahraman, 2009-2013 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda uzman olarak çalıştı. Kahraman, 2010 yılından bu yana TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı’nı yürütmekte ve 2014 yılından bu yana Mimar Sinan GSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Şehircilik, kent planlama, imar mevzuatı hakkında ders ve seminerler vermektedir.

 

Murat KARAYALÇIN

Ankara Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Karayalçın, Birleşik Krallık’ta Kalkınma Ekonomisi üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1969-1978 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman,  1978-1979 yılları arasında Köy İşleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Karayalçın, 1981-1991 yılları arasında Kent Koop, 1988-1993 yılları arasında Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nde Genel Başkanlık, 1986-1987 yılları arasında ise Uluslararası İskan Konseyinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Karayalçın, 1993-1995 yılları arasında SHP Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş ve 1993-1994 yılları arasında Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, 1994-1995 yılları arasında ise Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı olarak görev almıştır.  1995 yılında CHP Samsun Milletvekili seçilmiş ve 1997-1999 yılları arasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014-2015 yılları arasında ise CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev almıştır. Karayalçın, halen Girne Amerikan Üniversitesi ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

 

Korel GÖYMEN

Göymen, lisans derecesini ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden (1964), yüksek lisans ve doktora derecelerini Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır. 1994′ten 2002′ye kadar, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.  Göymen, 1992-1994 arasında Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaparken, aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu ve OECD Turizm Komitesi’nde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev aldı. 1978-1980 yılları arasında, Ankara Belediyesi’nin planlama ve koordinasyon işleriyle görevli Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Korel Göymen 2011 yılında Emeritus Profesör ünvanı aldı.

 

 Fikret TOKSÖZ

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yüksek lisansını Manchester Üniversitesi’nde yerel yönetim üzerine yaptığı çalışmalarla tamamladı. TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlığı programını bitirdi. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi sırasında OECD’de Urban Management Unit komitesinde Türkiye’yi temsil etti. Daha sonra kamu hizmetinden ayrılarak sivil sektörde çalışmaya başladı. Sırasıyla Uluslararası Belediyeler Birliği’nde başdanışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik yaptı. 2002’den bu yana da TESEV’de İyi Yönetişim programında çalışmaktadır. İyi Yönetişim ve yerel yönetimler üzerine araştırmaları, makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

 

Ercan KARAKAŞ

İstanbul’da başladığı yükseköğrenimini Almanya’da Yüksek Makine Mühendisi (FH) olarak tamamladı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nde 10 yıl çalıştı. Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu – Avrupa’da (HDF) dört dönem başkanlık yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1985 SODEP-HP birleşmesinde SHP’ye katıldı. SHP İstanbul İl Sekreterliğine getirildi. 1988’den sonra üç kez SHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 19. ve 20. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. SHP’de PM ve MYK üyeliği yaptı, TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. 2 yıl Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği görevinde bulundu. 1995 yılında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı. Eylül 2014 – Ocak 2016 tarihleri arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1988 yılından itibaren bir grup arkadaşıyla birlikte aylık Sosyal Demokrat Dergi’yi çıkardı. 1994 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) kuruluşuna öncülük yaptı. 10 yıl başkanlık görevini yürüttü. Halen SODEV Onursal Başkanı.

 

Tavit KÖLETAVİTOĞLU

Lisansını, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde tamamladı. 1989 yılında Fransa’da INSEAD International Finance Programına katıldı. Lisans eğitimi sonrasında Ankara ve İstanbul’da çeşitli planlama bürolarında çalışmalarını takiben, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nda, İstanbul ve Ankara Belediyeleri’nde çalıştı. Haziran 1997’de halen başkanlığını yürüttüğü Atlas Proje ve Arazi Geliştirme Şirketini kurdu. 1989 yılında üyesi olduğu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)’nde, 1992 yılından itibaren icra komitesi üyeliği, 1995 yılından itibaren başkan yardımcılığı, 1999-2003 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanlığı ve 2003-2007 tarihleri arasında yüksek danışma kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. Birçok dernek ve kurumda üye veya kurucu üye olarak görev aldı.

 

Sema ERDER

İktisat ve demografi alanlarında eğitim gören Prof. Dr. Sema Erder, bir süre kent planlamasıyla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalıştı, şehircilik ve şehir sosyolojisi konularına ilgi duydu. Marmara Üniversitesi’nde şehircilik dersleri verdi. Lisanüstü eğitimini Stockholm Üniversitesi’nde tamamlayan Erder’in kent sosyolojisi, yerel siyaset, kentsel ayrışma ve göç konularında çok sayıda araştırma, yayın ve ödülleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Sema Erder, 25 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü alan araştırmalarında kent planında meydana gelen sosyolojik, sosyo-ekonomik hareketleri saptayan, kentsel dönüşümün dinamiklerini irdeleyen, yeni kent oluşumlarını hazırlayan etkenleri sorgulayan çalışmalarıyla ortaya koyduğu ufuk açıcı ve büyük birikimi göz önünde bulundurularak, 13. Kadir Has “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir