“Yaşamı Savunuyoruz! Hukuk İşletilsin, Kimse Ölmesin!”

İHD İstanbul Şubesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen; 110 siyasi parti ve sivil toplum örgütünün imzacı olduğu cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çeken “Yaşamı Savunuyoruz, Hukuk İşletilsin, Kimse Ölmesin!” adlı basın açıklamasına Saymanımız Yavuz Okçuoğlu SODEV adına gözlemci olarak katılıp destek verdi.