Türkiye’deki Suriyeli Gençlerin %46’sı Ne Eğitimde Ne İstihdamda!

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Jean Monnet Göç Kürsüsü tarafından hazırlanan ‘Türkiye’deki Genç Mültecilerin Durum ve İhtiyaç Analizi’ raporuna göre, Türkiye’deki Suriyeli gençlerin yüzde 46’sı ne iş yaşamına dahil olabiliyor ne de eğitim görebiliyor.