#SODEVMONİTÖR: İfade Özgürlüğü İhlalinde Birinci, Adil Yargılanma Hakkı İhlalinde İkinciyiz!

SODEV Monitör, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2019 Ocak ayında yayımladığı 2018 AİHM Bilançosu’nu mercek altına aldı.

“Türkiye 2018’i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde hakkında en fazla dava başvurusu olan dördüncü ülke olarak tamamladı. AİHM başvurularında “adil yargılanma hakkı” ve “ifade özgürlüğü”nün ihlali başı çekiyor.

AİHM Türkiye’den gelen davalarla ilgili 2018’de açıkladığı kararlarda en fazla AİHS’nin “adil yargılanma hakkı” ve “ifade özgürlüğü” maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye geçen yıl bir kez daha AİHM önünde hakkında en fazla ifade özgürlüğü ihlaline hükmedilen devlet oldu. AİHM tarafından geçen yıl tüm Avrupa’dan gelen toplam 77 davada ifade özgürlüğü ihlaline hükmedildi. Bu kararların 40’ını Türkiye’den gelen davalar oluşturuyor. Türkiye adil yargılanma hakkıyla ilgili ihlal kararlarında ise Rusya’nın (46 ihlal) ardından ikinci sırada (41 ihlal) yer alıyor. AİHM geçen yıl adil yargılanma hakkıyla ilgili toplam 190 ihlal kararı açıkladı.”

kaynak: https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-aihm-ba%C5%9Fvurular%C4%B1nda-d%C3%B6rd%C3%BCnc%C3%BC-s%C4%B1rada/a-47208610