#SODEVMONİTÖR: Dünyada İşsizlik Oranı En Yüksek 13. Ülkeyiz

İşsizlik oranı %14,1 seviyesine ulaştı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile %16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile %25,2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti. 

İstihdam oranı %45,4’te kaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,3’ü tarım, %19,7’si sanayi, %5,5’i inşaat, %57,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,9 olarak gerçekleşti

Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %23,1 oldu.

Her 4 gençten biri işsiz

TÜİK’in son verilerine göre, genç nüfusta işsizlik oranı %25,2 oldu. Bu verilere göre, 15-24 yaş aralığında 3.268.791 işsiz genç bulunuyor.

Dünyada işsizlik oranı en yüksek 13. ülkeyiz

IMF’nin verilerine göre Türkiye, 104 ülke arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 13. ülke konumunda. (IMF World Economic Outlook, Nisan 2019)

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 4. ülke, G-20 ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 3. ülke oldu.

İşsizlik Oranları (%)
Ülkeler 2019
1. Venezuela 44,3
2. Güney Afrika 27,5
3. Nikaragua 23,4
4. Sudan 21,4
5. Kuzey Makedonya 18,9
6. Yunanistan 18,5
7. Bosna Hersek 18
8. Ermenistan 17,9
9. İran 15,4
10. İspanya 14,2
11. Arnavutluk 13,7
12. Sırbistan 13,4
13. Türkiye 12,7
14. Cezayir 12,6
15. Brezilya 11,4

KAYNAK:

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30683

https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/TUR

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm

*Burak KILIÇARSLAN
burak.kilicarslan@bilgiedu.net