#SODEVMONİTÖR: Büyüme Oranları Açıklandı, OECD Ülkeleri Arasında Son Sıradayız

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %2,6 Azaldı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %2,5 artarken sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %4 azaldı.

Ekonomi Resesyonda

Çeyrek bazında üst üste iki çeyrek daralan Türkiye ekonomisi 2009’dan bu yana ilk kez ‘teknik resesyon’ sürecine girmiş oldu.

Gelişmekte Olan Ülkeler %4,4 Ortalama ile Büyüme Gösterdi

IMF verilerine göre, 2019’un ilk çeyreğinde Gelişmekte Olan Ekonomilerin büyüme ortalaması %4,4 ve Dünya geneli büyüme ortalaması %3,3 iken, Gelişmiş Ekonomiler de ortalama %1,8 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi ise 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 küçülme gösterdi.

G-20 Ülkeleri Arasında Sonuncuyuz

Türkiye ekonomisi %2,6 küçülme yaşayarak G-20 ülkeleri arasında sonuncu sırada yer aldı.

OECD Ülkeleri Arasında Küçülme Yaşayan Tek Ülkeyiz

OECD verilerine göre, 2019 yılında OECD ülkeleri ortalama %1,8 büyürken, küçülme yaşayan tek ülke Türkiye oldu.

Dünyada Sondan 6. Sıradayız IMF’in ülkelerin reel GSYH büyüme oranlarını gösteren verilerine göre Türkiye; Venezuela, İran, Zimbabve, Nikaragua ve Ekvator Ginesi’nin ardından sondan 6. Sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye, ekonomisi küçülme yaşayan 13 ülke arasında bulunuyor.

Reel GSYH Büyüme Oranları (%)
Ülkeler 2019
220. Trinidad ve Tobago 0
221. Barbados -0,1
222. Orta Asya ve Kafkasya Ortalaması -0,1
223. Esvatini -0,4
224. Ekvador -0,5
225. Nauru -1
226. Porto Riko -1,1
227. Arjantin -1,2
228. Sudan -2,3
229. Türkiye -2,6
230. Ekvator Ginesi -4
231. Nikaragua -5
232. Zimbabve -5,2
233. İran -6
234. Venezuela -25

Kaynak:

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30891

https://data.oecd.org

https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO

*Burak KILIÇARSLAN
burak.kilicarslan@bilgiedu.net