SODEV Genç | Panel: “Bir Aydınlanma ve Fırsat Eşitliği Projesi Olarak Cumhuriyet”

SODEV Genç, 2 Kasım’da Taksim Hill Otel’de “Bir Aydınlanma ve Fırsat Eşitliği Projesi Olarak Cumhuriyet” başlıklı panelini gerçekleştirdi. Doç Dr. Cem Okan TUNCEL, konuşmacı olduğu panelde aydınlanma tarihi ve cumhuriyet aydınlanması üzerine kapsamlı bir sunuş yaptı.