SD Ulusal Sempozyumu – II Özgeçmişler

Anıl ABA:

İktisat lisans eğitimini London School of Economics ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çift diploma programıyla tamamlayan Anıl Aba doktorasını University of Utah’ta iktisadi düşünce tarihi ve radikal ekonomi politik alanlarında uzmanlaşarak yaptı. Aba, bir yandan düzenli olarak Kadir Has ve Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat dersleri verirken diğer yandan BirGün Pazar’da ekonomi politik yazılarıyla okuyucularla buluşmaktadır.

 

Asalettin ARSLANOĞLU:

Lisans Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde,Lisansüstü Eğitimini Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)’de Sarıyer İlçe ve İstanbul İl “Gençlik Sorunları Komisyonu” üyesi ve başkanı olarak, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)’de Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu görevlerinde bulundu. SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Bilim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası’nda Şube Başkanı olarak sendikal mücadeleye devam etmektedir.

 

Ayşe AYATA:

Lisansını ODTÜ Sosyoloji, Yüksek Lisans ve Doktorasını Birleşik Krallık, Kent Üniversitesi’nde sosyoloji alanında tamamlayan Prof. Dr. Ayşe Ayata, siyasal partiler, Türkiye siyaseti, siyaset alanında kadınlar, toplumsal cinsiyet ve etnisite alanlarında çalışmalar yürütmektedir. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olan Ayata’nın siyasal katılım, toplumsal cinsiyet ve siyasal partiler alanında çok sayıda yayın ve araştırması bulunmaktadır.

 

Ulaş BAYRAKTAR:

Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu Ulaş Bayraktar yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Siyasal Bilimsel Enstitüsü’nde tamamladı. 29 Nisan 2017 KHK’sı ile kamudan kamuya ihraç olana kadar Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Bayraktar Kültürhane’nin kurucu ortaklarından ve çalışanlarından biri olarak bildiği işi farklı bir biçimde sürdürmeye çalışıyor.

 

Meral Danış BEŞTAŞ:

Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) üç dönem yöneticilik yaptı. Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Şubesi yöneticiliklerinde bulundu. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda iki dönem yöneticilik ve Baro başkan vekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosu’nun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. AİHM’de kadın ve insan hakları ihlalleri davalarında başvurucu avukatlığı yaptı. İlk kez aile içi şiddet hakkında AİHM’de görülen Opuz Davası’nın başvurucu avukatı idi. Birçok ulusal ve uluslararası konferans ve etkinliklerde insan hakları, kadın hakları, Anayasa, TCK vb hususlarda tebliğler sundu. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Barış ve Demokrasi Partisi’nin Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Yine geçtiğimiz dönem TBMM Bünyesinde oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Barış ve Demokrasi Partisi adına Anayasa çalışmalarını yürüttü. 25. ve 26. Dönemde Adana Milletvekili; 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. 26. Yasama döneminde TBMM Anayasa Komisyonu üyesi iken  Anayasa değişikliklerine ilişkin referandum kampanyasının başlamasıyla eş zamanlı olarak 27 Ocak 2017 tarihinde gece yarısı evine gelen polislerce gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Beştaş hakkında 30 Ocak 2017 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı ve aynı gün tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi.  2 Şubat 2017 tarihinde Silivri Cezaevi 9. Kısıma gönderilen Meral Danış Beştaş 33 günü tecrit koşullarında olmak üzere 82 gün cezaevinde kaldı. 21 Nisan 2017 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Hâlihazırda Anayasa Komisyonu üyesi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu divan üyesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Meral Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.

 Aziz ÇELİK:

Lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, doktorasını Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümünde tamamlayan Çelik halen Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEEİ bölümü öğretim üyesidir.  Uzun yıllar boyunca sendikal eğitim ve araştırma uzmanı olarak çalıştı. BirGün gazetesinde 2004’ten bu yana çalışma hayatı üstüne haftalık düzenli yazıları yayınlanıyor. Bir süre Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Siyasal Bilgiler Fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

Çalışma ilişkileri, emek tarihi, sosyal politika ve sendikacılık konularında çalışıyor. Bu konularda yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı var. Kitaplarından bazıları: Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 1946-1967 (İletişim, 2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye (Kitap, 2014), Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev (TÜSTAV, 2006, Z. Aydın ile birlikte), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog (Belediye-İş, 2007, M. Koray ile birlikte), Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika (İletişim, 2015, Ed. M. Koray ile birlikte), Sınıf Sendika Siyaset Türkiye Emek Tarihinden Kesitler (İmge, 2016, A. Makal ve H. Koçak ile birlikte), Zor Zamanlarda Emek-Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları (İmge, 2017, Ed. A. Makal ile birlikte).

 Demirhan Burak ÇELİK:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans öğreniminin ardından aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yüksek lisans, Galatasaray Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında doktora yaptı. “Demokratik Bir Toplumda Basında Tekelleşmenin Denetimi” adlı incelemesi Tarık Zafer Tunaya Ödülü’ne (2001), “Ulusal Kurtuluş Savaşı Döneminde Anayasal Gelişmeler ve 1921 Anayasası” başlıklı yüksek lisans tezi Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne (2004), “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme” başlıklı doktora tezi Yunus Nadi Ödülü’ne (2012) layık görüldü. “Kurucu İktidar, Hükümet Sistemi, Vatandaşlık ve İdarî Yapılanma Tartışması Çerçevesinde 1924 Anayasası’nın Yapım Süreci” başlıklı kitabının yanında anayasa ve insan hakları hukuku alanındaki diğer çalışmaları ile doçent oldu (2017). Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nde Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı (2006-2010). TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda uzman olarak bulundu (2012). Dünya Bankası’na Türkiye’de yargı sisteminin işleyişi konusunda kıdemli uzman olarak danışmanlık yaptı (2015). Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nce desteklenen Denge ve Denetleme Ağı Projesi’nde yeni hükümet sisteminin temel özellikleri ve denge ve denetleme perspektifiyle değerlendirilmesi konusunda danışmanlık yapıyor. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASA-DER) yönetim kurulu üyesi. Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (RACSE/ANESC) üyesi.

Dinçer DEMİRKENT:

1983 İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde çalışmakta iken 7 Şubat 2017’de KHK ile ihraç edildi. Doktora derecesini aynı fakülteden, “Türkiye’nin Anayasal Düzeninde Cumhuriyetin İki Kuruluşu ve Dinamik Cumhuriyet Kavramı” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora tezinden üretilmiş, Bir Devlet İki Cumhuriyet adlı kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan, Murat Sevinç ile birlikte kaleme aldıkları Kuruluşun İhmal Edilmiş İstisnası kitabı İletişim Yayınları’ndan basılmıştır. Anayasa tarihi, cumhuriyetçilik, kurucu iktidar, siyasal temsil konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıntı Dergi yayın kurulu üyesidir, çeşitli dergilerde yazmaya, dersler hazırlamaya devam etmektedir. Gazete Duvar‘da haftalık yazılar yazmaktadır.

 Oya ERSOY:

Oya Ersoy ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Uzun yıllar serbest avukat olarak çalışan Ersoy, İnsan Hakları Derneği’nin Ankara ve İstanbul Şubelerinin yönetim kurullarında görev aldı ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde çalıştı. İstanbul Halkevi Başkanlığı ve Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinden sonra iki dönem Halkevleri Genel Sekreterliği yapan Ersoy, son üç dönem de genel başkanlık görevinde bulundu. 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili.

 

Berk ESEN:

Berk Esen 1982 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Orta ve lise öğretimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra Vanderbilt Üniversite’sinde siyaset bilimi ve iktisat alanında eğitim gördü. Çalışmalarını Türk siyaseti ve dış politikası, tarihsel sosyoloji, kalkınma politikaları ve demokratikleşme alanlarında sürdüren Berk Esen, master derecesini Sabancı Üniversite’sinde ve doktorasını 2015’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Torcuato di Tella ve Columbia gibi üniversitelerde araştırmalar yapmıştır. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri, Latin Amerika Siyaseti, Türk Dış Politikası ve Disiplinlerüstü Son Sınıf Proje derslerini vermektedir. Turkish Studies, Third World Quarterly, Journal of Democracy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, South
European Society and Politics, Review of Middle East Studies, ve Middle East Review of International Affairs dergilerinden makaleleri yayımlanan Dr. Esen, aynı zamanda 2018 yılı Sabancı Uluslararası Araştırma ödülünü almıştır.

Korel GÖYMEN

Göymen, lisans derecesini ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden (1964), yüksek lisans ve doktora derecelerini Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır. 1994′ten 2002′ye kadar, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.  Göymen, 1992-1994 arasında Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaparken, aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu ve OECD Turizm Komitesi’nde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev aldı. 1978-1980 yılları arasında, Ankara Belediyesi’nin planlama ve koordinasyon işleriyle görevli Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Korel Göymen 2011 yılında Emeritus Profesör ünvanı aldı.

 Nazik IŞIK:

İzmir’de yaşayan bir İzmir’li. Mülkiyeli. Ekonomi Politikaları ve Kalkınma Çalışmaları alanlarında Yüksek Lisans Dereceleri, mülga Devlet Plamnlama Teşkilatı’nda Planlama Uzmanlığı ünvanı var. Sosyal politikalar, kalkınma çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, yerel yönetim çalışmaları ile yakından ilgili. Feminist, sosyal demokrat ve 14 yaşından bu yana sivil toplum çalışmalarında yer almakta. Çok sayıda inisiyatif, platform, dernek ve vakfın üyesi. CHP üyesi. Halen Eşit Yaşam Derneği, Mülkiye Bilimsel Araştırma-Geliştirme Kooperatifi ve Karabağlar Kent Konseyi başkanlıklarını yürütüyor. CHP’nde Kadın Kolları Genel Sekreterliği, MYK Üye Yardımcılığı (sosyal politikalar) ve Parti Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2019 Yerel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’den aday adayı.

 İbrahim KABOĞLU:

Anayasa Hukuku Profesörü ; Lisans , Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı. Görev yaptığı başlıca kurumlar , İçişleri Bakanlığı (1974-1978) Ankara İTİA Gazi Üniversitesi, Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu (1978-1983),Diyarbakır Dicle Üniversitesi (1983-1990) ve İstanbul Marmara Üniversitesi (1990-2017) Yurtdışında konuk öğretim üyeliği yaptığı (1986-2017) başlıca üniversiteler. Université de Limoges, Université Montesquieu – Bordeaux IV, Université Paris XII, IEP de Toulouse, Université Paris Descartes, Université de Montpellier I, Université Paris II (Pantheon-Assas), Université de Caen-Basse Normandie, Université de Nice Sophia Antipolis, Université Paris 3 / Nouvelle Sorbonne, Université Paris 13, Université Paris 1 / Sorbonne (Fransa), Universite Athenes (Yunanistan), Université de Siena (İtalya), Université de Sczeczin (Polonya), Université de Sfax (Tunus), Universite Autonoma de Barcelona (İspanya). Yabancı dillerde 70’i aşkın bilimsel makalesi yayımlandı. Anayasa hukuku ve insan hakları alanında 25 kitabı var. 27.Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. ve Anayasa Komisyonu üyesi oldu. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ( ANAYASA-DER) Başkanı. Anayasa Hukuku Dergisi yayın yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı. Çok iyi düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Kabaoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Ercan KARAKAŞ:

İstanbul’da başladığı yükseköğrenimini Almanya’da Yüksek Makine Mühendisi (FH) olarak tamamladı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nde 10 yıl çalıştı. Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu – Avrupa’da (HDF) dört dönem başkanlık yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1985 SODEP-HP birleşmesinde SHP’ye katıldı. SHP İstanbul İl Sekreterliğine getirildi. 1988’den sonra üç kez SHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 19. ve 20. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. SHP’de PM ve MYK üyeliği yaptı, TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. 2 yıl Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği görevinde bulundu. 1995 yılında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı. Eylül 2014 – Ocak 2016 tarihleri arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1988 yılından itibaren bir grup arkadaşıyla birlikte aylık Sosyal Demokrat Dergi’yi çıkardı. 1994 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) kuruluşuna öncülük yaptı. 10 yıl başkanlık görevini yürüttü. Halen SODEV Onursal Başkanı.

 

Meryem KORAY:

1974’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve bir süre avukat olarak çalışan Koray, 1978’de Ege Üniversitesi’nde akademik yaşama başlamış, sırasıyla Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yıldız teknik Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Çalışmalarını esas olarak “sosyal ekonomi-sosyal politika” alanında sürdüren Koray, bu konuları İsveç ve Almanya‘da da araştırma fırsatı bulmuştur. Bu konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet konusuyla da ilgilenen Koray, akademik çalışmaları arasına kadın çalışmalarını da katmış ve bu çalışmalar çerçevesinde kadın hareketinin içinde yer aldığı gibi, 1994-1995 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın danışmanlığını da yapmıştır. Çalıştığı alanda çok sayıda kitabı, araştırması ve makale bulunan Koray 2008 yılında kurumsal emekliliği seçmiştir; ancak akademik çalışmalarına devam etmekte ve Birgün Gazetesi’nde yazmaktadır.

 

Burhan ŞENATALAR:

1945, İstanbul doğumlu. Öğrenim Süreci: Alman Lisesi, Nrth Platte High School (ABD), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (lisans ve doktora) Çeşitli tarihlerde DAAD, British Council, Fulbright, Friedrich Ebert Vakfı burslarından yararlanarak İngiltere’de York, Almanya’da Saarbrücken ve Frankfurt, ABD’de Manyland, Pittsburgh ve Virginia State Üniversitelerinde konuk araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği yaptı Şu an Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisidir. Çalışmaları kamu kesiminde etkinlik, vergi politikası, sosyal devlet, sağlık ekonomisi gibi alanlardır. Öğretim elemanları örgütlerinde aktif görevlerde bulundu (TÜMAS İst. Şubesi Başkanlığı, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Genel Sekreterliği ve Başkanlığı) 3 yıl TÜSES Başkanlığı yapmıştır. SODEV üyesidir. Cumhurbaşkanı kontenjanından YÖK üyeliğine atanmıştır. CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Halen CHP Parti Meclisi üyesidir. 

Ayşen UYSAL:

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, ikinci yüksek lisansını ve doktorasını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlayarak 2005 yılında Siyaset Bilimi doktoru unvanını aldı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında doçent, 2015 yılında da profesör oldu. İletişim Yayınları’ndan 2010 yılında Particiler. Türkiye’de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası (Oğuz Topak ile birlikte) ve 2017 yılında Sokakta Siyaset. Türkiye’de Protesto Eylemleri, Protestocular ve Polis kitaplarını yayınladı. Toplumsal hareketler, protesto eylemleri, siyasal aktivizm, polis ve siyasal partiler alanlarında, uluslararası ve ulusal dergi ve kitaplarda farklı dillerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Uysal, Fransa ve İsviçre’de dersler verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yaparken, Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı gerekçesiyle, 8 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir