Önceki Dönem Başkanlarımız

Aydın CINGI (2005-2009)

1944, inşaat mühendisi, siyaset bilimci
Almanca, Fransızca, İngilizce

Eğitim:

Saint Michel, İstanbul
Janson de Sailly, Paris
Saint Joseph, İstanbul
İnşaat/Hidrolik Mühendisliği – Teknik Üniversite, Zürih ve İstanbul
Siyaset bilimleri – Cenevre Üniversitesi, Avrupa İnceleme Enstitüsü, Cenevre
(Lisansüstü tez konusu: AT ülkeleri parti sistemlerinin sayısal analizi)

Çalışma:

Baden Württemberg Eyalet Su İşleri; mühendislik, Stuttgart
Providentia Vie; sigorta matematikçiliği, Cenevre
NCR Reasürans Şirketi; endüstri rizikoları yöneticiliği, Cenevre
İstanbul Ticaret Odası; araştırma uzmanlığı, İstanbul
RCM Araştırma Danışmanlık; genel müdürlük, İstanbul 
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Başkanlığı, İstanbul
Kartal Belediyesi başkan danışmanlığı, İstanbul
Serbest danışmanlık, İstanbul

Yayınlar:

Avrokomünizm, Mataş Matbaacılık, İstanbul 1980

Essai d’analyse unidimensionnelle des systèmes de partis des CE, Cenevre Üniversitesi Avrupa İnceleme Enstitüsü Yayını, Cenevre 1981

Diktadan Demokrasiye – Güney Avrupa’nın Yeni Demokrasileri: İspanya, Portekiz, Yunanistan, TÜSES Yayını, İstanbul 1990 

SHP İstanbul: Bütünün Aynası, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993

Refah’lı Olmak, Gerçek Sanat Yayınları, İstanbul 1994

-“Arbeitsmigration in der Türkei”, Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, Südosteuropa-Gesellschaft Südosteuropa Studie, Berlin 1997, s. 83-104

-“Avrupa Solunun Yeni Yaklaşımları: 3. Yol”, Sosyal Demokraside Arayışlar: 3. Yol Nereye, SODEV Yayını, İstanbul 2000, s. 9-54

-“Üç Dal Bir Gül”, Siyasette Yenilenme, Solda Yeni Parti Arayışları, SODEV Yayını, İstanbul 2003, s. 7-30

-“Dünya Düzeni, Global Olgu ve Eğimler, AB Parti Sistemleri”, Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, SODEV/TÜSES Yayını, İstanbul 2003, s. 161-181

-“Ortadoğu: ABD’nin Gücünü Sınadığı Bir Laboratuar”, Büyük Ortadoğu Kuşatması, Timaş Yayını, İstanbul 2004, s. 201-213

-“Kapanması Zor Bir Yara: Filistin-İsrail Sorunu”, Almanak 2004-2004 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı Yayını, İstanbul 2004, s. 137-150

-“2005 Yılında Sosyal Demokrasi”, Almanak 2005-2005 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı Yayını, İstanbul 2005, s. 302-317

Avrupa İnsanı, Agora Yayını, İstanbul 2006; L’Homme européen, Ed. Plon, Paris 2005 (Fransızca’dan çeviri)

-“Avrupa ve AB-Türkiye”, Almanak 20062006 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı Yayını, İstanbul 2006, s. 535-548

Gezipduru, Büke Yayını, İstanbul 2006; Kalkedon Yayını, İstanbul 2008 (kişisel gezi notları, denemeler)

Sora Sora Sosyal Demokrasi, Kalkedon Yayını, İstanbul 2009

– “CHP: A Party on the Road to Social Democracy”, International Policy Analysis, Friedrich-Ebert-Stiftung Dijital Yayınları, Berlin 2011

“Die Türkei – orientalische und okzidentale Merkmale”, Identitäten und Imaginationen der Bevölkerung in Grenzräumen, LIT Verlag,Münster 2011, s. 285-297

-Avrupa’da Sosyal Demokrasinin Bugünü ve Geleceği, Friedrich Ebert Stiftung Yayını, İstanbul 2011; International Politics and Society – The Future of Social Democracy, IPG 4/2010, s.144-159

Ortadoğu’nun Öfkesi ve Batı’da Irkçılık, Kalkedon/SODEV Yayını, İstanbul 2011

Dünya Gündemine Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, Kalkedon/SODEV Yayını, İstanbul 2012; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2011 (Almanca’dan çeviri)

“CHP’nin Sosyal Demokratlaşma Süreci”, Sosyal Demokrasi Notları, Toplumları Başkaldırıya Zorlayan Eşitsizlikler Konusunda…,SODEV/TÜSES/Kalkedon Yayını, İstanbul 2013, s.125-157

Yeni Toplum – Sosyal Demokrat Dünyadan Düşünceler; Kalkedon/SODEV Yayını, İstanbul 2014; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2012 (Almanca’dan çeviri)

– “CHP: 90 Yıllık Çınar”, 100. Yıla Doğru CHP, Kalkedon/SODEV Yayını, İstanbul 2014, s.11-34

Dünyada Sosyal Demokrasi, Kalkedon/SODEV Yayını, İstanbul 2015; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2013 (Almancadan çeviri)

Karşılıklı Algılar – Partiler Birer İnsan Olsaydı, Asikitap Yayını, İstanbul 2016 (Ertan Aksoy ile ortak yayın)

CHP İçinde İkilemler Karşıtlaşmalar, Bir Yoğun Gözlem Araştırması, Toplumcu Düşünce Enstitüsü Yayını, İstanbul 2016

Sosyal Demokrasinin ve Demokrasinin Sorunları: “Toplum Bilinci Liberal Kimlikçiliğe Karşı”; Derleme, SODEV Yayınları, İstanbul 2017; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte (Almanca’dan çeviri)

“Sosyal Demokrasinin Avrupa’da ve Türkiye’de Bugünü ve Yarını”, Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu – I, SODEV Yayınları, İstanbul 2018, s.119-135 

Popülist Despotizm Sola ve Demokrasiye Karşı, Yasemin Ahi ile derleme, SODEV Yayınları, İstanbul 2018, Neue Gesellschaft- Frankfurter Hefte (Almanca’dan çeviri)

-Yurtiçinde ve yurtdışında değişik dergilerde, gazetelerde, dijital baskılarda, sitelerde ve bloglarda (Cumhuriyet, Radikal İki, SODEV, 10 Aralık, İstanbul Gerçeği, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung, Foundation for European Progressive Studies, Fondation Jean-Jaurès, Social Europe Journal, Fédération des Français à l’Etranger …) yayımlanmış çok sayıda araştırma, makale ve klip; “Sosyal Demokrat Dergi” ve “www.ReflectionsTurkey.com” aylık dergilerinin genel yayın yönetmenliği