Faşizme ve Emperyalizme Karşı Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Vakfımız, son bir haftadır medyada yer alan ve Suriyeli sığınmacıları hedef alan söylemlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Bilinmelidir ki biz sosyal demokratlar; nasıl Trump’ın Latinlere karşı Meksika sınırına ördüğü utanç duvarına karşı çıkıyorsak; nasıl Avrupa’da AFD ve benzeri neo-nazi hareketlerin başta Türklere ve Müslümanlara, ABD başta olmak üzere tüm dünyada Siyahîlere ve diğer tüm azınlıklara karşı yükselen nefret söylemine karşı çıkıyorsak; yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğumuzu, tüm açıklığı ile bir kere daha beyan ederiz.

Sosyal demokrat bir partinin seçilen belediye başkanının, ilk icraat olarak Suriyeli sığınmacıları hedef almasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Ve son olarak hatırlatmak isteriz ki; biz sosyal demokratların yurtseverliği, emperyalist açgözlülüğün ülkelerini cehenneme çevirip geleceksiz bıraktırdığı sığınmacılara karşı değil, bizzat emperyalistler ve onların yerli işbirlikçilerine karşıdır.

Faşizme ve emperyalizme karşı yaşasın enternasyonal dayanışma!

Yönetim Kurulu adına,
Ertan AKSOY
SODEV Başkanı