Basına ve Kamuoyuna / 16.08.2021

GÖÇMENLE DEĞİL GÖÇÜ YARATAN SİYASET İLE MÜCADELE EDİLMELİDİR

Mülteciler üzerinden son günlerde ırkçı ve milliyetçi kışkırtmalar, mültecilerin sayısının plansız ve hızlı artması, varolan toplumsal sorunların göçmen karşıtlığı üzerinden dile getirilmesine zemin hazırlamıştır. Zulüm, çatışma ve çeşitli zorluklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıları hedef haline getiren her tür siyasal pozisyon, toplumsal çatışmaları arttırmaktadır.

Sosyal Demokrasi Vakfı olarak göç ve mülteciler konusundaki sorunların evrensel hukuk ilkeleri, insan hakları ve insani değerler ile çözmek gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede siyasi iktidarın planlı bir göçmen politikasını yürütmenin çok uzağında olan politikaları kadar, göçmenlerle ilgili insani sorunları ırkçı, dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı her türlü söylemin karşısında yer alıyoruz. Var olan dışlayıcı, düşmanlaştırıcı ve tekinsiz atmosfer, ağır varoluş sorunları ile küresel dengeler üzerinden var oluşunu sürdürmeye çalışan siyasi iktidarın yetersizliği ve plansız göç politikalarının ürünüdür.

Bizler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sosyal demokrat değer ve ilkelere inanan kurumlar olarak bu dışlayıcı, ırkçı ve düşmanlaştırıcı atmosfer karşısında hem planlı bir göç politikaları; hem de kapsayıcı ve nefret söylemlerine engel olacak, insan hakları ve evrensel hukuktan yana çözümleri üretme sorumluluğu altındayız. Türkiye’ye sığınan milyonlarca mülteci kötü yaşam ve çalışma şartlarında her türlü sömüreye açık bir ortamda yaşamaktadır. İşsizlik, ağır ekonomik bunalım koşullarında mülteciler nefret söylemlerinin odağı haline getirilmektedir.

Göçmen ve mültecilere ilişkin planlı politikaların oluşturulması; bu ülkede yaşayan herkesin eşit ve bir arada yaşama koşullarının yaratılması; yarınlara korku, tehdit, endişe ve tedirginlikle değil, sorunlarımızı barışçıl, yapıcı ve birlikte çözme iradesine sahip bir siyasete acilen ihtiyacımız var. Bizler Sosyal Demokrasi Vakfı olarak böyle bir siyaseti ve toplumsal iklimi birlikte yaratma sorumluluğunu taşıyoruz.

SODEV olarak biz göçmek zorunda bırakılmış göçmenle değil göçü yaratan siyaset ile mücadeleyi sorumluluk olarak görüyoruz.

SODEV Yönetim Kurulu adına,
Ertan AKSOY | Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir