Aydın CINGI (2005-2009)

1944, inşaat mühendisi, siyaset bilimci
Almanca, Fransızca, İngilizce

Eğitim:

Saint Michel, İstanbul
Janson de Sailly, Paris

Saint Joseph, İstanbul
İnşaat/Hidrolik Mühendisliği – Teknik Üniversite, Zürih ve İstanbul
Siyaset bilimleri – Cenevre Üniversitesi, Avrupa İnceleme Enstitüsü, Cenevre
(Lisansüstü tez konusu: AT ülkeleri parti sistemlerinin sayısal analizi)

Çalışma:

Baden Württemberg Eyalet Su İşleri; mühendislik, Stuttgart
Providentia Vie; sigorta matematikçiliği, Cenevre
NCR Reasürans Şirketi; endüstri rizikoları yöneticiliği, Cenevre
İstanbul Ticaret Odası; araştırma uzmanlığı, İstanbul
RCM Araştırma Danışmanlık; genel müdürlük, İstanbul 
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Başkanlığı, İstanbul
Kartal Belediyesi başkan danışmanlığı, İstanbul
Serbest danışmanlık, İstanbul

Publications:

Avrokomünizm, Mataş Matbaacılık, Istanbul 1980

Essai d’analyse unidimensionnelle des systèmes de partis des CE, Institut Universitaire d’Etudes Européennes, Genève 1981

Diktadan Demokrasiye – Güney Avrupa’nın Yeni Demokrasileri: İspanya, Portekiz, Yunanistan, TÜSES, Istanbul 1990 

SHP Istanbul: Bütünün Aynası, Boğaziçi, Istanbul 1993

Refah’lı Olmak, Gerçek Sanat, Istanbul 1994

-“Arbeitsmigration in der Türkei”,Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, Südosteuropa-Gesellschaft Südosteuropa Studie, Berlin 1997, s. 83-104

-“Avrupa Solunun Yeni Yaklaşımları: 3. Yol”, Sosyal Demokraside Arayışlar: 3. Yol Nereye?, SODEV, Istanbul 2000, s. 9-54

-“Üç Dal Bir Gül”, Siyasette Yenilenme, Solda Yeni Parti Arayışları, SODEV, Istanbul 2003, s. 7-30

-“Dünya Düzeni, Global Olgu ve Eğimler, AB Parti Sistemleri”, Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, SODEV/TÜSES, Istanbul 2003, s. 161-181

-“Ortadoğu: ABD’nin Gücünü Sınadığı Bir Laboratuar”, Büyük Ortadoğu Kuşatması, Timaş, Istanbul 2004, s. 201-213

-“Kapanması Zor Bir Yara: Filistin-İsrail Sorunu”,  Almanak20042004 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı,Istanbul 2004, s. 137-150

-“2005 Yılında Sosyal Demokrasi”, Almanak 2005-2005 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı,Istanbul 2005, s. 302-317 

Avrupa İnsanı, Agora Kitaplığı,Istanbul 2006; L’Homme européen, Ed. Plon, Paris 2005 (transl. from French)

-“Avrupa ve AB-Türkiye”, Almanak 2006-2006 Analizleri, Sosyal Araştırma Vakfı,Istanbul 2006, s. 535-548 

Gezipduru, Büke, Istanbul 2006; Kalkedon, Istanbul 2008

Sora Sora Sosyal Demokrasi,Kalkedon, İstanbul 2009

– “CHP: A Party on the Road to Social Democracy”, International Policy Analysis, Friedrich-Ebert-Stiftung, info.ipa@fes.de, Berlin 2011

“Die Türkei – orientalische und okzidentale Merkmale”, Identitäten und Imaginationen der Bevölkerung in GrenzräumenLIT VerlagMünster 2011, s. 285-297

– Ortadoğu’nun Öfkesi ve Batı’da Irkçılık, Kalkedon/SODEV, Istanbul 2011

– Avrupa’da Sosyal Demokrasinin Bugünü ve Geleceği, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği, Istanbul 2011;International Politics and Society – The Future of Social Democracy IPG 4/2010(transl. from English)

– Dünya Gündemine Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, Istanbul 2012; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2011 (transl. from German)

“CHP’nin Sosyal Demokratlaşma Süreci”Sosyal Demokrasi Notları, Toplumları Başkaldırıya Zorlayan Eşitsizlikler Konusunda… , SODEV/TÜSES/Kalkedon, Istanbul 2013, s.125-157

– Yeni Toplum – Sosyal Demokrat Dünyadan Düşünceler; Derleme; Kalkedon/SODEV, Istanbul 2014; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2013 (transl. from German)

– “CHP: 90 Yıllık Çınar”, 100. Yıla Doğru CHP, Kalkedon/SODEV, İstanbul 2014, p.11-34

– Dünyada Sosyal DemokrasiDerleme; Kalkedon /SODEV, Istanbul 2015; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2014 (transl. from German)

– Karşılıklı Algılar – Partiler Birer İnsan Olsaydı, Asikitap Yayını, İstanbul 2016 (Ertan Aksoy ile ortak yayın)

 CHP İçinde İkilemler Karşıtlaşmalar, Bir Yoğun Gözlem Araştırması, (for FEPS, Foundation of European Progressive Studies); Toplumcu Düşünce Enstitüsü Yayını, İstanbul 2016

– Toplum Bilinci Liberal Kimlikçiliğe Karşı; Derleme; SODEV, Istanbul 2017;Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2016 (transl. from German)

– Popülist Despotizm Sola ve Demokrasiye Karşı; Derleme; SODEV, Istanbul 2018; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2017 (transl. from German)

– Sosyal Bir Gelecek İçin Evrensel Bakış; Derleme; SODEV, Istanbul 2020; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2018-2019 (transl. from German)

– Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası (2010 – 2020), Tekin Yayınevi, Istanbul 2020

– Küresel Tartışmalardan Kesitler – Perspektifler; Derleme; SODEV, Istanbul 2021; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2020 (transl. from German)

– Dünyanın Hızlanan Gündemine Bakışlar; Derleme; SODEV, Istanbul 2022; Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte 2021 (transl. from German)

– Diren Aykırılık, Boyut Yayıncılık, Istanbul 2022

– Yurtiçinde ve yurtdışında değişik dergilerde, gazetelerde, dijital baskılarda, sitelerde ve bloglarda (Cumhuriyet, Radikal İki, SODEV, 10 Aralık, İstanbul Gerçeği, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung, Foundation for European Progressive Studies, Fondation Jean-Jaurès, Social Europe Journal, Fédération des Français à l’Etranger …) yayımlanmış çok sayıda araştırma, makale ve klip; “Sosyal Demokrat Dergi” ve “www.ReflectionsTurkey.com” aylık dergilerinin genel yayın yönetmenliği

– Columns, articles, surveys and other contributions published in newspapers, reviews, electronic editions, web-sites and blogs in several countries (SODEV, 10 Aralık, İstanbul Gerçeği, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung, Social Europe Journal, Fédération des Français à l’Etranger du Parti Socialiste, …).