Yönetim

Başkan
Babür Atila
babur.atila@sodev.org.tr

Başkan Vekili
Alper Çelikel
alper.celikel@sodev.org.tr

Genel Sekreter
Barbaros Dinçer
barbaros.dincer@sodev.org.tr

Sayman
Tayfun İşbilen
tayfun.isbilen@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu Üyesi
Sevil Becan
sevil.becan@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz Okçuoğlu
yavuz.okcuoglu@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Antik
baris.antik@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu
zeynepgonenc.parmaksizoglu@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükran Erdoğan
sukran.erdogan@sodev.org.tr

Yönetim Kurulu yedek üyeleri:
Halil Gazi Varol
halilgazi.varol@sodev.org.tr
Ali Güvenç Kiraz
aliguvenc.kiraz@sodev.org.tr
Cem Erciyes
cem.erciyes@sodev.org.tr
Devrim Karakaş
devrim.karakas@sodev.org.tr
Ali Tirali
ali.tirali@sodev.org.tr