Sosyal Demokrasi Okulu -36. Dönem- Başlıyor!

SOSYAL DEMOKRASİ OKULU’NDA 36. DÖNEM DERSLER
04.04.2017 – 04.05.2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başvuru için tıklayınız

SODEV ve TÜSES’in 2000 yılından buyana gerçekleştirdiği Sosyal Demokrasi Okulu’nda 36. dönem dersler, 04.04.2017 tarihinde başlıyor.

10 dersten oluşan Sosyal Demokrasi Okulu ders programı, salı ve perşembe günleri saat 18.30 ile 20.30 arasında Taksim’deki Taxim Otel toplantı salonlarında uygulanacaktır.

Derslerin konuları ve ders verenlerin adları aşağıdaki gibidir.

Siyaset Biliminin Temel Kavramları, SD’nin Doğuşu Ve Gelişimi (Doç. Dr. Yunus Emre) * SD ve Küreselleşme (Prof. Dr. Burhan Şenatalar) * Avrupa’da SD’nin Bugünü ve Geleceği (Aydın Cıngı) * SD ve Ekonomi (Mustafa Sönmez) * Sosyal Politika ve Sendikacılık (Doç. Dr. Aziz Çelik) * AB, SD ve 21. Yüzyıl Jeopolitiği (Can Baydarol) * Toplumsal Cinsiyet Ve Demokrasi (Av. Hülya Gülbahar) * SD, İnsan Hakları ve Özel Kategoriler (Yrd. Doç. Dr. Burak Cop) * SD’nin Türkiye’deki Kökenleri ve Gelişimi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal) * SD Siyaset ve Örgüt Anlayışı (Ercan Karakaş)

Bir sonraki ders programının Ekim – Kasım 2017 aylarında uygulanması düşünülmektedir.

Not: Programımız ticari bir program değildir. Fakat katılımda düzenliliğin sağlanması ve bir aidiyet bağı kurulması amacıyla, katılımcılardan derslerin tamamı için, bir kereye mahsus 100 TL bağış istenmesi uygun görülmüştür. Bu tutar öğrenciler için 50 TL dir. Bu ödemeyi yapan katılımcıya, ders notlarının bulunduğu kitap ücretsiz verilecektir. Ödeyecek durumu olmadığını beyan eden katılımcı bu ödemeden muaf tutulacaktır.