SODEV’de Yeni Yönetim Belirlendi

Vakfımız 23. Olağan Genel Kurulu tarafından seçilen yeni yönetim ve alınan yeni üyelerimiz;

Yönetim Kurulu üyeleri:
Babür Atila…. Başkan
Alper Çelikel.. Başkan Vk.
Barbaros Dinçer… Gnl. Sek.
Tayfun İşbilen… Sayman
Sevil Becan
Yavuz Okçuoğlu
Barış Antik
Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu
Şükran Erdoğan

Yönetim Kurulu yedek üyeleri:
Halil Gazi Varol
Ali Güvenç Kiraz
Cem Erciyes
Devrim Karakaş
Ali Tirali

Denetim Kurulu üyeleri:
Gülsüm Ergin
Recep Sevinç
Ahmet Şengül

Denetim Kur. yedek üyeleri:
Can Baydarol
İbrahim Utku Nar
Zübeyde Polatlı

Yeni alınan üyeler:
Ahmet Fethi Oral, Aytaç Koçak, Bülent Tezcan, Dilek Karafazlı, Elif Uzunşimşek, Ergun Doğru, Fatma Adıgüzel, Fırat Seyman, Haluk Akpek, Hüsnü Fırat Ateş, İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Perçin, Melda Onur, Murat Yasan, Olgun Çelik, Orhan Sarıbal, Ozan Uzunkaya, Rasim Şişman, Turan Hançerli, Yelda Karadağ, Yusuf Can Gökmen, Yüksel Taşkın