SODEV Yayınları’ndan Yeni Kitap: Sosyal Demokrasinin ve Demokrasinin Sorunları “Sosyal Bilinç Liberal Kimlikçiliğe Karşı”

Yasemin Ahi, Ercan Karakaş ve Aydın Cıngı’nın derlediği, çevirilerini Muharrem Açıkgöz ve yine Aydın Cıngı’nın yaptığı Sosyal Demokrasinin ve Demokrasinin Sorunları “Sosyal Bilinç Liberal Kimlikçiliğe Karşı” kitabı SODEV Yayınları’ndan çıktı!

Kitapta sırasıyla yer alan makaleler;

Claudia Bogedan/ Christina Schildmann
Sosyal Demokrasi İçin Düşünce Ödevi – 21. Yüzyılda “İşçilerin Partisi” Ne Anlama Gelir? 

Richard Sandbrook
Sosyalizme Giden Demokratik Yol

Jürgen Kocka
Piketty ve Eşitsizlik

Ralf Stegner
Sosyal Demokrat Bakış Açısından Daha Fazla Eşitlik

Albrecht von Lucke
Sosyal Demokraside Eksik Olan Nedir?

Jürgen Habermas ile Söyleşi
“Esas Amaç Demokrasinin Ulusaşırılaşması”

Jürgen Kocka /Wolfgang Merkel
Demokrasi ve Kapitalizm – Yeni Bir Denge Aranıyor

Wolfgang Merkel ile Söyleşi
Demokrasinin Sorunu Kapitalizmin Bunalımı Değil, Zaferidir

Gernot Erler
Devlet Otoritesinin Başarısızlığı Sisteme Karşı İsyanın Kapısını Aralıyor – Egemensiz Dünya Düzeni

Uwe Jean Heuser
Neoliberalizm ne kadar liberal?

Karsten Rudolph 
Liberal Yüzyılın Sonunda

Richard Sandbrook
Küresel Güney’de (Global South) Demokratik Sol

Marc Saxer
Değişim Heyecanı – Dönüşüm Çatışmasında Dünya Popülizm/Din/IŞİD

Heinz Bude ile Söyleşi 
“Durumumuz korku verici ölçüde iyi”

Dietmar Molthagen
Dinin Kimlik ve Uyum Bağlamındaki Rolü

Lothar  Müller
Dil ve Dayak – Dinlerin Gücü ve Seküler Devlet

Christine Schirrmacher
Bir “İslam” Fenomeni mi? – “İslam Devleti”nin (IŞİD) Irak ve Suriye’deki Korku Egemenliği

Johano Strasser
Barbarlar Aramızda

Wolfgang Thierse
Korkularla Kızgınlıklar Arasında – Pegida Protestolarından Politikanın Çıkarabileceği Dersler

Jens Gmeiner
Sosyal Demokrasinin Sağ Popülizmle Sınavı-İskandinavya Örneği

Birgit Mahnkopf
“Yeşil Ekonomi” Sakinleştirici Bir İlaç mı?

Marc Saxer
Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek

Aleksandra Sowa
Dijital Nudistlik-Sosyal Ağlar Politikada Hangi Değişimlere Neden Oluyor?

“Kitaptaki makaleler, Almanya’da yayımlanan  “Yeni Toplum–Frankfurt Defterleri” (Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte) dergisinin 2014-2015 yıllarında yayımlamış olduğu makalelerden Türkiye’deki okur için yapılmış olan bir seçkidir. Kitabın ilk bölümünde, dünya sorunlarına en iyi çözümleri üretmesi gerektiği düşünülen sosyal demokrasinin yaşadığı kriz ve bundan çıkış yollarının ele alındığı makaleler yer alıyor. Özellikle yaşanılan dönemin eşitsizlikleri ve bunları aşma yolları üzerine görüşlerin paylaşıldığı makaleler bunlar. Daha sonra okura, liberalizminyeni formlarının ve bugünün demokrasinin ve demokrasi anlayışının da karşılaştığı sorunlara ilişkin yazılar sunuluyor. Bu bölümleri, söz konusu sorunlar karşısında dünyanın her tarafında görülen popülist yaklaşımların ele alındığı makaleler ve daha sonra da sorunların aşılması konusunda popülizm dışında yeni arayışları gündemine alan yazılar izliyor.”

Yasemin Ahi ve Aydın Cıngı,
İstanbul, Ekim 2017