Yeni Kitap: Popülist Despotizm Sola ve Demokrasiye Karşı

“Popülizm, günümüzün demokrasilerinde kullanımı –ne yazık ki- gittikçe artan bir yöntem. Kimine göre bir tür siyasal anlatı unsuru gibi kabul edilmekle birlikte uzmanların çoğunluğu popülizmi çağımızın sosyopolitik hastalığı olarak ele alıp inceliyor. … Son dönem seçim sonuçlarının hüzün verici ortamında solun mücadele yöntemleri üzerinde tartışılmakta. Yaşamakta olduğumuz olağanüstü değişim ve dönüşüm sürecinin insanlığın önünde açabileceği […]

Yeni Kitap: SODEV Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu – I

“Belki de gün artık; “içimizi karartan siyasal gündemle bağımızı tamamen kopararak, geleceğin nasıl ve hangi temeller üzerine inşa edileceğini tartışmamızın gerektiği” gün… Sömürünün, eşitsizliğin, adaletsizliğin, cehaletin, rüşvetin, yolsuzluğun ve otoriterliğin hüküm sürdüğü bu coğrafyada, bizlerin hiç çekinmeden, hiç de utanmadan, “çözüm solda, çözüm sosyal demokraside” diye haykırmamız gerek…” A. Babür ATİLA SODEV Başkanı