Adalet!

Bugün yaşanan süreç, bir milletvekilinin aldığı hapis cezasının çok ötesinde, demokrasi ve hak mücadelesi veren tüm kişi, kurum ve kuruluşların “Tek Adam Rejimi” altında yok edilmesi sürecidir.

Başlatılan yürüyüş, tutukluluk halinin ortadan kalkması halinde sonlandırılabilecek kadar basit değildir, olmamalıdır.

Bazı anlar ve dönemler vardır ki, işte o noktada tarihin akışı değişir. Gücünü ideolojisinden alan siyasi hareketlerin taktiksel hesaplara girmeden başlattıkları bir hak arayışı, arkasında anlamlı bir destek bulur.

“Herkes için adalet” sloganıyla bu haklı ve doğru eylemi hayata geçiren siyasi iradeye çağrımız; Sosyal Demokrasi’nin “Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma” ilkelerinin ışığında, bu eylemi “Adalet arayışı yolunda, özgür ve demokrat bir Türkiye için hep birlikte” şiarıyla bir mücadeleye dönüştürerek samimiyet, dürüstlük, kararlılık ve cesaret ile sürdürmeleridir.

Düşüncelerinden veya demokratik eylemlerinden dolayı tutsak edilenler tamamen özgür kalana kadar sürdürülmesi şart olan bu mücadeleye destek vermenin, demokrasiye inanan tüm kurumlar ve bireyler için önemli bir yükümlülük olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla,
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)  Yönetim Kurulu