SODEV’de Yeni Dönem: Ertan AKSOY SODEV Başkanı

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU 14.02.2019  SODEV’DE YENİ DÖNEM ERTAN AKSOY SODEV BAŞKANI  Sosyal Demokrasi Vakfı – SODEV’in 25. Olağan Genel Kurul’u 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurulda, yönetim kurulu üyeleri yenilendi. Ertan Aksoy, Yavuz Okçuoğlu, Tayfun İşbilen, Turgay Keskin, Ali Tirali, Zeynep Altıok, Rasim Şişman, İsmail Emre Telci ve Devrim Karakaş asil, Yelda Karadağ, […]

Yeni Kitap: Popülist Despotizm Sola ve Demokrasiye Karşı

“Popülizm, günümüzün demokrasilerinde kullanımı –ne yazık ki- gittikçe artan bir yöntem. Kimine göre bir tür siyasal anlatı unsuru gibi kabul edilmekle birlikte uzmanların çoğunluğu popülizmi çağımızın sosyopolitik hastalığı olarak ele alıp inceliyor. … Son dönem seçim sonuçlarının hüzün verici ortamında solun mücadele yöntemleri üzerinde tartışılmakta. Yaşamakta olduğumuz olağanüstü değişim ve dönüşüm sürecinin insanlığın önünde açabileceği […]

Yeni Kitap: SODEV Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu – I

“Belki de gün artık; “içimizi karartan siyasal gündemle bağımızı tamamen kopararak, geleceğin nasıl ve hangi temeller üzerine inşa edileceğini tartışmamızın gerektiği” gün… Sömürünün, eşitsizliğin, adaletsizliğin, cehaletin, rüşvetin, yolsuzluğun ve otoriterliğin hüküm sürdüğü bu coğrafyada, bizlerin hiç çekinmeden, hiç de utanmadan, “çözüm solda, çözüm sosyal demokraside” diye haykırmamız gerek…” A. Babür ATİLA SODEV Başkanı

II. SOSYAL DEMOKRASİ ULUSAL SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

II. SOSYAL DEMOKRASİ ULUSAL SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ 1-2 Aralık 2018 – İstanbul Sosyal Demokrasi; 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da edindiği güçlü konumla kıyaslandığında, günümüzde yaşanan küreselleşme ve işçi sınıfının yapısındaki değişimler sonrasında epey mevzi kaybetmiş durumdadır. Ancak bugün, ideolojimizin evrensel ilkeleri, küresel eğilimler ve Türkiye’ye özgü koşulları bir arada değerlendirdiğimizde ülkemizde sol ve sosyal demokrat […]

SD Ulusal Sempozyumu – II Özgeçmişler

Anıl ABA: İktisat lisans eğitimini London School of Economics ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çift diploma programıyla tamamlayan Anıl Aba doktorasını University of Utah’ta iktisadi düşünce tarihi ve radikal ekonomi politik alanlarında uzmanlaşarak yaptı. Aba, bir yandan düzenli olarak Kadir Has ve Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat dersleri verirken diğer yandan BirGün Pazar’da ekonomi politik yazılarıyla okuyucularla buluşmaktadır. […]

Yerel Yönetimler Sempozyumu -2018 Konuşmacıları

Osman ÖZGÜVEN Türkiye’de sosyal belediyecilik yaklaşımını, 1980’lerden itibaren uygulamaya çalışan, yerel halkın yaşam maliyetlerini ucuzlatarak, ortak ihtiyaçları kamu hizmeti olarak değerlendiren eski Dikili Belediye Başkanı. Özgüven, Dikili’de hane başına 13 tona kadar su kullanımını ücretsiz hale getirmek, ekmek fiyatlarını düşürmek ve öğrencilerin toplu taşıma araçlarını bedava kullanmalarının önünü açmak gibi çok değerli uygulamalarla anılmaktadır. Suyun […]

SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Yerel Yönetimler Okulu Bakırköy’de!

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı işbirliği ile yaptığımız etkinliklerin devamı olarak Nisan ayında 6 dersten oluşan bir Yerel Yönetimler Okulu düzenlendi. Devam şartını yerine getiren katılımcılara sertifikaları 18 Nisan Çarşamba günü akşamı törenle verildi.